Detay Beyan

 • Tüm rejimlerde Gümrük detay beyan hazırlama ve elektronik imzalı olarak gümrükten tescil işlemi
 • Tüm ihracat ve ithalat evraklarının hazırlanması (ATR, EUR 1 , Menşe, Özel Menşe, Fatura, Çeki listesi,            dilekçeler, ekli liste, kıymet bildirim formu vs)
 • Gümrük vergi hesaplamalarının program tarafından    yapılması
 • Mevzuat Takibi (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, GTIP kodları, vergi oranları ve açıklamaları vs)
 • ·Tüm İlgili Lojistik Modülleri ile entegrasyon
 • Lojistik modülleri ile entegre çalışabilme özelliği sayesinde lojistik dosyası üzerinden Detay Beyan kaydı oluşturma ve tescil işlemleri
 • Antrepo beyannamesinden otomatik düşümlü İthalat Beyannamesi oluşturma ve Antrepo Beyannamesi bazında kalan miktarların raporlanması 
 • Beyanname kopyalayarak yeni beyannameler oluşturma.
 • Beyanname kalemlerini excelden oluşturma *
 • Beyanname ve eki evraklarının elektronik ortamda arşivlenebilmesi *
 • E-Birlik tescil işlemleri
 • Dosya bilgilerini (Vergi, süreç, e-arşiv vb.) , cari hesap ekstresini şifre ve yetki vererek sadece kendi dosyalarını görebilecekleri şekilde web ortamında müşterilere açma***

 

* Excel Aktarım Modülü ile

 * TCGB E-Arşiv Modülü ile

* E-Gümrük (Müşteri Gümrük Bilgi Sistemi) Modülü ile

 

yazilim