Dolaşım E-Belge Yönetim Sistemi

  • Gümrüğe sunulan Dolaşım Belgelerinin (ATR-EUR vb.) daha önceden tahsis edilen numaralarla elektronik ortamda ilgili
  • kurumlara (TOBB vs..) iletilmesi
  • İlgili kurumdan elektronik ortamda alınan onay sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığına vize işlemi için elektronik ortamda gönderilmesi
  • Vize onayı gelen dolaşım belgesinin pdf formatında basımının gerçekleştirilmesi
DolaşımEBelgeYonetimSistemi