Dönemsel Yakıt Faturası Entegrasyonu

  • Benzin istasyonlarından gelen dönemsel yakıt kullanım excel dosyalarının programa çekilmesi
  • Çekilen excel kayıtlarının seçimli olarak ilgili planlamalara dağıtılması ve planlamalarda otomatik maliyet oluşturulması
  • Oluşturulan maliyetler üzerinden beklenen dönemsel yakıt faturasının hesaplanması.
a