E-Defter

  • Bu modülümüz, Gelir İdaresi Daire Başkanlığının belirlediği standartlara uygun hazırlanan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirin elektronik ortamda periyodik olarak GİB e gönderilmesi ve saklanması işlemlerini kapsamaktadır.       
yazilim