E-Mutabakat

•             Form BA ve Form BS mutabakatlarının elektronik ortamda yapılabilmesi

•             Cari Hesap Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda yapılabilmesi