Elektronik Arşivleme

  • Programda üretilen ve basımı yapılan her türlü evrakın dosya bazlı ayrıca taranmaya gerek kalmaksızın veri    tabanında saklanması
  • Dökümanları, önceden tanımlanmış evrak kodlarını seçerek kaydetme imkanı.
  • Taranarak elektronik ortama aktarılmış her türlü evrakın dosya ile ilişkilendirilerek veri tabanında saklanması
  • Veri tabanında saklanan tüm evrakların dosya bazlı  sorgulanması ve görüntülenmesi

 

 

yazilim