Gümrük E-Arşiv

  • Beyanname bazında üretilen ve basımı yapılan her türlü evrakın dosya bazlı, ayrıca taranmaya gerek kalmaksızın veri tabanında saklanması
  • Beyanname eki ıslak imzalı evrakların taranarak basit bir ara yüzle ve evrakı önizleyerek Beyannamelere arşivlenmesi.
  • Format bağımsız arşiv yapabilme.
  • Müşterinin web üzerinden görmesi / görmemesi gereken evraklara yetki atayabilme
  • Veritabanında saklanan tüm evrakların beyanname bazlı sorgulanması ve görüntülenmesi
  • Müşterilere web üzerinden kendilerine ait arşive erişim imkanı.*

 

* Gümrük E-Arşiv Modülü ile.

h