Hızlı Kargo Gümrük Beyannamesi (ETGB)

  • Hızlı kargo/kurye kapsamında taşıması yapılan ürünlere ilişkin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) tescil işlemleri
  • Özet beyan ile entegre çalışabilme
  • Hat sorgulama
  • Kırmızı hatta düşen kalem takibi ve raporlaması
  • Excel den taşıma senedi bilgilerini içeri çekebilme, dışarı aktarabilme
  • ETGB formu basımı
hh