İnsan Kaynakları

 • Detaylı personel sicil kartı girişi
 • Brüt ya da net ücret üzerinden maaş bordrosu hesabı
 • Dövizli maaş hesaplama imkanı
 • Güncelleme gerektirmeksizin elle değiştirilebilen kanun parametreleri
 • Şube ve departman bazında ayrı bordro hazırlayabilme imkanı
 • Personel izin takibi
 • Muhasebe modülü ile entegre mahsup fişi oluşturabilme

 

Hazırlanan Bazı Evraklar:

 • Maaş Bordrosu
 • Tahakkuk Raporu
 • Aylık İşgücü çizelgesi
 • İzin formu basımı
 • Yıllık İzin Raporu
 • Personel Raporu
yazilim