Liman ve Transit Gemi Acenteliği

 • AIS  (Otomatik tanımlama) sistemi entegrasyonu ile yaklaşan gemilerin veya acenteliği yapılan gemilerin yer tesbiti imkanı
 • Proforma hazırlanması ve takibi
 • Gemi sefer bilgi girişi
 • SP1 formu hazırlanması
 • Gemi personel (inen, binen ve geçici teknik personel) kayıt ve takip işlemleri
 • Çeşitli bildirimlerin sistemdeki bilgilerle on-line olarak yapılması (Liman Giriş ve Çıkış Bildirimi, Atık Bildirimi, Sağlık Bildirimi)
 • Gemi İkmal İşlemlerinin (Sigara, Yakıt, Su, Gıda vs.. ) takibi
 • Tarifeler üzerinden fiyat hesaplama İşlemleri (Fener, Acentelik, Pilotaj Ücreti vs.. otomatik hesaplanması)
 • Verilen hizmetlere ilişkin otomatik fatura, dekont, mahsup vs.. oluşturulması.
 • Sefer/geçiş  bazında Kar / Zarar raporu
 • Gemi bazında Statement Of Facts (SOF) raporu hazırlanması

 

Hazırlanan Bazı Evraklar/Raporlar

 

 • Proforma
 • SP1
 • Personel Değişim – Transfer Dilekçesi
 • GBT Dilekçesi
 • Havaalanı İzin Dilekçesi
 • Vize Talep Formu
 • Boya, Su, Yakıt Dilekçeleri
 • Fener Tahsil Formu
 • Sağlık Ödeme Formu
 • Gemi Gidiş – Geliş Kontrolü Formu
 • Mesai Dilekçesi
 • Denizyolu Beyan Formu
 • Genel Beyanname
 • Gemi Geliş Bildirimi Dilekçesi
 • Giriş / Çıkış Oda Ücret Bildirim Formu
 • Disbursement Account (DA)
 • Statement Of Account (SOA)

 

dd