Müşteri Gümrük Bilgi Sistemi (E-Gümrük)

  • Dosya bilgilerini şifre ve yetki vererek sadece kendi dosyalarını görebilecekleri şekilde web ortamında müşterilere açma.
  • Web ortamında beyanname ve kalemlerine ait bilgilerin yayınlanması
  • Web ortamında vergi tutarları, dosya süreçlerine ait bilgilerin yayınlanması
  • Müşterilerin kendi cari hesap ekstrelerini web ortamında görebilmesi
  • Beyannamelere ait E-Arşiv kayıtlarının tamamının ya da bir kısmının (arşiv kaydı bazında webde göster gösterme özelliği) müşterilere açılması *

 

* E-Arşiv Modülü ile

yazilim