Yurtiçi Karayolu Taşımacılığı

Yurtiçi Karayolu Taşımacılığı

 • Rezervasyon takibi
 • Yük takibi (pozisyon bazlı)
 • Planlama
 • Sefer Takibi
 • Grup taşıma
 • Depo modülü ile entegrasyon (Taşınan yüklere ait depo modülünde otomatik giriş-çıkış kaydı oluşturma)
 • Yük ve rezervasyon bilgilerinden hızlı sefer oluşturma
 • Yükleme Talimatı, İhbarname ve diğer kara taşımacılığı evrakları hazırlama
 • Sefer ve yük bazlı maliyet oluşturma ve yük bazlı kar zarar takibi
 • Proje bazlı taşımalarda proje durum takibi
 • Yük statü, süreç ve olay takibi

 

Basımı Yapılan Evraklar

 • Yükleme Talimatı
 • Yük Kar Zarar Formu
 • Yük Maliyet Formu
 • İç Nakliye Faturası

 

dd