Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ile yapılabilen işlemler;

 

 • Rezervasyon takibi
 • Nakliyeciye ve Müşteriye Anlaşma ve Teklif  hazırlanması ve tekliflerin takibi.
 • Yük takibi. (pozisyon bazlı)
 • Planlama.
 • Grup taşıma
 • Sefer Takibi.
 • Yük ve rezervasyon bilgilerinden hızlı sefer oluşturma.
 • CMR, FBL, Yükleme Talimatı, İhbarname ve diğer kara  taşımacılığı evrakları hazırlama.
 • Sefer, yük ve pozisyon bazlı maliyet oluşturma ve yük ve pozisyon bazlı kar zarar takibi.
 • Yük ve Planlama (Pozisyon) bazında Alış ve Satış hizmet fiyatlarının girilip ilgili faturaların düzenlenmesi, borç alacak (DEBIT-CREDIT) dekontlarının oluşturulması.
 • Faaliyet Raporu oluşturma.
 • Proje bazlı taşımalarda proje durum takibi.
 • Yük statü, süreç ve olay takibi.
 • Rezervasyon Bilgi Formu.İstenen tarihler arasında çeşitli kriterlere göre taşınan  yüklere ait rapor ve istatistiksel verilerin hazırlanması
 • Gümrükleme ve Özetbeyan Modülü ile entegrasyon
 • CMR-Tır Karnesi-Fatura gibi orjinal evrakların taranıp yük ya da pozisyon ile ilişkilendirilip elektronik ortamda    arşivlenmesi (*)
 • Yüklere ait e-dokümanların (Word - Excel - resim - email vb..) ilgili yükler ile ilişkilendirilip elektronik ortamda  arşivlenmesi. (*)

 

         * E-arşiv modülü ile

Basımı Yapılan evraklar

 • Müşteriye Teklif
 • Nakliyeciye Anlaşma
 • Müşteriye Anlaşma
 • Konşimento Talimatı
 • Pre Shipping Advice
 • Shipping Advice / Çıkış İhbarnamesi
 • POD / Varış İhbarnamesi
 • CMR
 • AVIS
 • Yükleme Talimatı
 • Örnek Fatura Basımı
 • Lojistik Satış Faturası
 • Yük Kar Zarar Formu
 • Yük Maliyet Formu
hh