TCGB E-Fatura Entegrasyonu

  • E-Fatura olarak düzenlenen ihracat fatura datalarının TCGB programına XML formatında aktarılması
  • Aktarılan fatura kalemlerini GTIP, Menşe, Birim gibi kriterlere göre gruplayarak beyanname kalemi oluşturma
a