Liman Tek Pencere Sistemi

 • Gemi geliş ve gidişine ait, Bakanlıklarca elektronik ortama verilmesine izin verilen tüm bildirimlerin Ulukom programından Liman Tek Pencere sistemine tek seferde
 • veya bildirim bazında parça parça aktarılması
 • Tek Pencere sistemine  girmeden aktarımı yapılan bilgilere ait bildirimlerin Ulukom üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi
 •     
 •  Bu modül ile gerçekleştirilebilen bildirimler *
 •  
 • E-manifesto
 • Gemi Geliş Bildirimi
 • Gemi Varış Bildirimi
 • Liman Ordino Bildirimi (UDHB)
 • Sağlık Bildirimi (HSSGM)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Personel Değişim) Bildirimi
 • Çevre Atık Bildirimi (ÇŞB)
 • Liman Çıkış Bildirimi (UDHB)
 • Gümrük Gidiş Bildirimi
LimanTekPencere