Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı

  • Rezervasyon takibi
  • Yük takibi (pozisyon bazlı)
  • Planlama
  • Demiryolu taşımacılığı evrakları hazırlama
  • Yük ve pozisyon bazlı maliyet oluşturma ve yük ve pozisyon bazlı kar zarar takibi
  • Yük ve Planlama (Pozisyon) bazında Alış ve Satış hizmet fiyatlarının girilip ilgili faturaların düzenlenmesi, borç – alacak (DEBIT-CREDIT) dekontlarının  oluşturulması
  • Proje bazlı taşımalarda proje durum takibi
  • Yük statü, süreç ve olay takibi
  • Rezervasyon Bilgi Formu
  • İstenen tarihler arasında çeşitli kriterlere göre taşınan yüklere ait rapor ve istatistiksel verilerin hazırlanması
  • Gümrükleme ve Özetbeyan Modülü ile entegrasyon
  • Orjinal evrakların taranıp yük ya da pozisyon ile ilişkilendirilip elektronik ortamda arşivlenmesi (*)
  • Yüklere ait e-dokümanların (Word - Excel - resim - email vb..) ilgili yükler ile ilişkilendirilip elektronik ortamda  arşivlenmesi. (*)

   

  *E-arşiv modülü ile

   

  Basımı Yapılan evraklar

  • Müşteriye Teklif
  • Müşteriye Anlaşma
  • Pre Shipping Advice
  • Shipping Advice / Çıkış İhbarnamesi
  • POD / Varış İhbarnamesi
  • Yükleme Talimatı
  • Örnek Fatura Basımı
  • Lojistik Satış Faturası
  • Yük Kar Zarar Formu
  • Yük Maliyet Formu

    

   

   

yazilim