Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı

 • Rezervasyon öncesi sefer bilgilerinin müşterilere otomatik ulaştırılması
 • Rezervasyon takibi
 • Yük takibi (pozisyon bazlı)
 • Planlama
 • Gemi Sefer Takibi
 • Gemi bilgilerinin kaydı (Gemi adı - IMO No - Bayrak - Yapım yılı vb..)
 • Yük ve rezervasyon bilgilerinden hızlı sefer oluşturma
 • Komple (FCL) – Parsiyel (LCL) – Dökme Taşımacılık
 • FBL, OBL, yükleme talimatı, İhbarname ve diğer deniz taşımacılığı evrakları hazırlama
 • Sefer ve yük bazlı maliyet oluşturma ve yük bazlı kar zarar takibi
 • Yük ve Planlama (Pozisyon) bazında Alış ve Satış hizmet fiyatlarının girilip ilgili faturaların düzenlenmesi, borç – alacak (DEBIT-CREDIT) dekontlarının  oluşturulması
 • Proje bazlı taşımalarda proje durum takibi
 • Yük statü, süreç ve olay takibi
 • Gümrükleme ve Özetbeyan Modülü ile entegrasyon
 • FBL-OBL-Fatura gibi orjinal evrakların taranıp yük ya da pozisyon ile ilişkilendirilip elektronik ortamda  arşivlenmesi (*)
 • Yüklere ait e-dokümanların (Word - Excel - resim - email vb..) ilgili yükler ile ilişkilendirilip elektronik ortamda arşivlenmesi. (*)

 

* E-arşiv Modülü ile 

     

Basımı Yapılan evraklar

     

 • Rezervasyon Bilgi Formu
 • Rezervasyon Talimatı
 • Ön Taşıma Talimatı
 • Rezervasyon Teyidi
 • FBL Basımı
 • Konşimento Talimatı
 • Pre Shipping Advice
 • Shipping Advice / Çıkış İhbarnamesi
 • POD / Varış İhbarnamesi
 • Sigorta İhbarnamesi
 • Ordino Basımı
 • Yükleme Talimatı
 • OBL Basımı
 • Örnek Fatura Basımı
 • Lojistik Satış Faturası
 • Yük Kar Zarar Formu
 • Yük Maliyet Formu
dd