Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (YGMS)

  • Birden fazla Antrepo kayıtlarının aynı programda birbirine karıştırılmadan tutulabilmesi
  • Yönetmelikte yayınlanan formatlara göre tüm sayım tutanaklarının programdan hazırlanması
  • Çalışma Kağıtlarının programdan hazırlanması ve dosyalara eklenmesi
  • Yönetmelikte yayınlanan formatlara göre tüm tespit raporlarının programdan hazırlanması
  • Web ortamından ilgili rapor ve tutanakların gümrük sistemine aktarılması
  • Antrepo giriş ve çıkış kayıtlarını kolaylaştırabilmek için excel’den veri alma imkanı
  • Üretilen tüm rapor ve tutanakların otomatik arşivlenebilmesi
  • Antrepo stok durum, hareket, düşüm vb.. raporların alınabilmesi
yazilim